Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:383

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:383

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2009/10:NU20 Auktorisation och tystnadsplikt för patentombud får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 juni 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson