Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:386

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:386

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2009/10:CU31 Ändring i lagen om alkoholutandningsprov får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 juni 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson