Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:389

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:389

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU37 Redovisning av skatteutgifter 2010 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 juni 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson