Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:391

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:391

Riksrevisionens styrelse1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU26 Årsredovisning för staten 2009 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 juni 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2009/10:390 till Finansdepartementet