Köp på saklig grund – myndigheters skydd mot förtroendeskadliga närståendetransaktioner

Riksrevisionens granskningsrapport 2019:8

Riksrevisionens granskningsrapport 2019:8


[text saknas - konvertering pågår 2019-03-12]