Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:1 Torsdag 2012-09-27 kl. 10:00

Torsdag 2012-09-27 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:1
Datum och tid: 2012-09-27 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. EU-information från regeringen
- Det cypriotiska ordförandeskapet
- Principer för en välfungerande arbetsmarknad (EMCO)
- Utvärdering av den andra europeiska terminen
- Tillämpningsdirektivet
- Elektromagnetiska fält
- Europeiska globaliseringsfonden och programmet för social
förändring och social innovation
- Mammaledighetsdirektivet
- Arbetstidsdirektivet
- Bemanningsdirektivet
- Visstidsdirektivet
- "Social Europe"

Statsrådet Hillevi Engström m.fl.
Arbetsmarknadsdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Ev. övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 2 oktober 2012 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2 Protokoll 2011/12:40 (skickas endast elektroniskt)