Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:5 Torsdag 2012-10-18 kl. 10:00

Torsdag 2012-10-18 kl. 10:00

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:5
Datum och tid: 2012-10-18 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Överläggning om det s.k. tillämpningsdirektivet
COM(2012) 131
Statssekreteraren Bettina Kashefi
Arbetsmarknadsdepartementet

2. Information från Konjunkturinstitutet
Prognoschefen Jesper Hansson

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. EU-frågor

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 11.00

Bilagor


Sammanträdesplan
Punkt 1 Överläggnings-PM och COM(2012) 131 (skickas
endast elektroniskt)
Punkt 3 Protokoll 2012/13:4 (skickas endast elektroniskt)