Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2017/18:50 Torsdag 2018-05-17 kl. 09:00

Torsdag 2018-05-17 kl. 09:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:50


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:50
Datum och tid: 2018-05-17 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens beslut att inte återkalla en anmälan av markområden till Natura 2000-nätverketG1
Beredning
Föredragande: JJ

4. Regeringens förhållningssätt till interpellationsinstrumentetG33
Beredning
Föredragande: JJ

5. Statsministerns uttalande om ”rejäla straff” i ett enskilt fall G23
Beredning
Föredragande: KD

6. Inköp av ett luftvärnssystemG21
Beredning
Föredragande: ACB

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2017/18:49
3–5. Utkast
6. Tidigare utsänt utkast