Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2018/19:31 Tisdag 2019-04-23 kl. 11:00

Tisdag 2019-04-23 kl. 11:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:31
Datum och tid: 2019-04-23 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör – G8
Beredning
Föredragande: KÖ

4. Utrikesdepartementets hantering av en utvärdering av säkerhetsrådskampanjen – G4
Beredning
Föredragande: JFG

5. Dåvarande utbildningsministerns uttalande i Sveriges television om företaget Vattenfall – G10
Beredning
Föredragande: LW

6. Förnyad granskning av regeringens hantering av Transportstyrelsen G12
Beredning
Föredragande: LW

7. Regeringens hantering av risker för oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna – G13
Beredning
Föredragande: JJ

8. Arbetsmarknadsministerns agerande i fråga om Europeiska arbetsmyndigheten – G16–17
Beredning
Föredragande: JJ

9. Dåvarande kultur- och demokratiministerns uttalanden i samband med en nedlagd polisutredning – G5
Beredning
Föredragande: JJ

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2018/19:29 och 2018/19:30
2. Uppteckningar från utfrågning med Heléne Fritzon, Margot Wallström respektive Ibrahim Baylan, granskningsanmälan
3. Skrivelse från Therese Svanström
4–9. Recit