Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2018/19:44 Tisdag 2019-06-18 kl. 09:00

Tisdag 2019-06-18 kl. 09:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:44


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:44
Datum och tid: 2019-06-18 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Höstens granskning

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2018/19:43
3. Tidigare utsänd kansliPM