Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:1 Torsdag 2019-09-12 kl. 09:00

Torsdag 2019-09-12 kl. 09:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:1
Datum och tid: 2019-09-12 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Anmälningar

2. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation
Föredragande: SS

3. Extra ändringsbudget
Föredragande: KD

4. Myndigheter med styrelser
Föredragande: LW

5. Regeringens kontroll av myndighetsföreskrifter
Föredragande: JFG

6. Regeringens kontroll av kommissionens befogenhet att anta delegerade akter
Föredragande: JD

Bilagor


1. Granskningsanmälningar, granskningslistan
2-6 KansliPM