Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:11 Torsdag 2019-11-14 kl. 09:00

Torsdag 2019-11-14 kl. 09:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:11
Datum och tid: 2019-11-14 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Extra ändringsbudget
Beredning
Föredragande: KD

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2019/20:10
3. Skrivelse från Regeringskansliet, recit