Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:12 Torsdag 2019-11-21 kl. 09:00

Torsdag 2019-11-21 kl. 09:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:12
Datum och tid: 2019-11-21 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Extra ändringsbudget
Beredning
Föredragande: KD

4. En övergångsregerings befogenheter
Beredning
Föredragande: ACB

5. Regeringens kontroll av myndighetsföreskrifter
Beredning
Föredragande: JFG

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2019/20:10 och 2019/20:11
3. Tidigare utsänd skrivelse från Regeringskansliet och recit
4. Skrivelse från Regeringskansliet
5. Utkast