Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:14 Torsdag 2019-11-28 kl. 09:00

Torsdag 2019-11-28 kl. 09:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:14
Datum och tid: 2019-11-28 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Extra ändringsbudget
Beredning
Föredragande: KD

4. En övergångsregerings befogenheter
Beredning
Föredragande: ACB

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2019/20:13
3. Utkast
4. Recit