Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:15 Torsdag 2019-12-05 kl. 09:00

Torsdag 2019-12-05 kl. 09:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:15
Datum och tid: 2019-12-05 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. En övergångsregerings befogenheter
Beredning
Föredragande: ACB

4. Extra ändringsbudget
Beredning
Föredragande: KD

5. Myndigheter med styrelser
Beredning
Föredragande: LW

6. Regeringens hantering av intressekonflikter och jäv i utredningen Biojet för flyget - G2
Beredning
Föredragande: LW

7. Regeringens hantering av ansökan om bearbetningskoncession för malmbrytning i Kallak - G11
Beredning
Föredragande: JJ

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2019/20:14
2. Granskningsanmälan, preliminär plan för vårens granskning
3. Utkast delas under onsdag
4-5. Utkast
6-7. KansliPM