Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:17 Torsdag 2019-12-12 kl. 09:00

Torsdag 2019-12-12 kl. 09:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:17
Datum och tid: 2019-12-12 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning (KU10)
Preliminär justering
Föredragande: SS, JJ, ACB, KD, LW, JFG, JD

4. Dåvarande civilministerns styrning och uppföljning av tillsynsverksamheten hos Lotteriinspektionen - G4
Beredning
Föredragande: JFG

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2019/20:16
3. Utkast
4. KansliPM