Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:2 Torsdag 2019-09-26 kl. 09:00

Torsdag 2019-09-26 kl. 09:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:2
Datum och tid: 2019-09-26 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringsprotokollen
Föredragande: JJ och SS

4. En övergångsregerings befogenheter
Föredragande ACB

Bilagor


1. Protokoll
3-4. KansliPM