Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:3 Tisdag 2019-10-08 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-08 kl. 11:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:3
Datum och tid: 2019-10-08 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Vissa förvaltningsärenden
Föredragande: JJ

4. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation
Beredning
Föredragande: SS

5. Extra ändringsbudget
Beredning
Föredragande: KD

6. Myndigheter med styrelser
Beredning
Föredragande: LW

7. Regeringens kontroll av myndighetsföreskrifter
Beredning
Föredragande: JFG

8. Regeringens kontroll av kommissionens befogenhet att anta delegerade akter
Beredning
Föredragande: JD

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2019/20:2
3. KansliPM
4-8. Skrivelse från Regeringskansliet