Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:5 Tisdag 2019-10-15 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-15 kl. 11:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:5
Datum och tid: 2019-10-15 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Myndigheter med styrelser
Beredning
Föredragande: LW

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2019/20:4
3. KansliPM