Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:6 Tisdag 2019-10-22 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-22 kl. 11:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:6
Datum och tid: 2019-10-22 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Extra ändringsbudget
Beredning
Föredragande: KD

4. Regeringsprotokollen
Beredning
Föredragande: JJ och SS

5. En övergångsregerings befogenheter
Beredning
Föredragande: ACB

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2019/20:5
2. Granskningsanmälan
3. KansliPM
4-5. Skrivelser från Regeringskansliet