Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:8 Tisdag 2019-11-05 kl. 11:00

Tisdag 2019-11-05 kl. 11:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:8
Datum och tid: 2019-11-05 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Vissa förvaltningsärenden
Beredning
Föredragande JJ

4. Regeringens kontroll av myndighetsföreskrifter
Beredning
Föredragande JFG

5. Regeringens kontroll av kommissionens befogenhet att anta delegerande akter
Beredning
Föredragande JD

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2019/20:7
2. Granskningsanmälan
3-5 Skrivelser från Regeringskansliet