Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:9 Torsdag 2019-11-07 kl. 09:00

Torsdag 2019-11-07 kl. 09:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:9
Datum och tid: 2019-11-07 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Myndigheter med styrelser
Beredning
Föredragande: LW

4. Regeringsskiftet 2018–2019
Beredning
Föredragande: SS

5. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation
Beredning
Föredragande: SS

6. Regeringens kontroll av myndighetsföreskrifter
Beredning
Föredragande: JFG


Bilagor


1. Särskilt protokoll 2019/20:8
3. Skrivelse från Regeringskansliet
4-6. Recit