Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:37 Tisdag 2013-04-09 kl. 11:00

Tisdag 2013-04-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:37
Datum och tid: 2013-04-09 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens samråd med riksdagens EU-nämnd - G 20
Beredning
Föredragande: LW

4. Näringsdepartementets hantering av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar - G 12-13
Beredning
Föredragande: KÖ

5. Granskning av hur regeringen uppfyllt Sveriges åtagande i FN:s klimatkonvention - G 18
Beredning
Föredragande: KH

6. Brev från kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) till Skånes landshövding Margareta Pålsson - G 16
Beredning
Föredragande: MM

7. Fråga om dåvarande jordbruksministerns styrning av Skogsstyrelsen - G 15
Beredning
Föredragande: ACB

8. Regeringens och Utrikesdepartementets hantering av två svenska medborgare som utlämnats från Djibouti till USA - G 21
Beredning
Föredragande: ACB

9. Utrikesministerns agerande med anledning av Kronofogdemyndighetens ärende om verkställighetsåtgärd mot utländsk egendom i Sverige - G 11
Beredning
Föredragande: KD

10. Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien - G 4
Beredning
Föredragande: JJ

11. Förra regeringens beredning av militärt samarbetsavtal med Saudiarabien - G 6
Beredning
Föredragande: JJ

Bilagor


1. Protokoll
2. - Granskningsanmälan
- Utfrågningsschema
3.- Skrivelse från Regeringskansliet
- Yttrande från EU-nämnden
- KansliPM
4. JO-beslut
5-6. Skrivelse från Regeringskansliet
7. - Skrivelse från Regeringskansliet
- Rapporter från Riksrevisionen
8. Skrivelse från Regeringskansliet delas vid sammanträdet
9. Skrivelse från Regeringskansliet
10. Uppteckningar från utfrågningarna delas vid sammanträdet