Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:40 Torsdag 2013-04-18 kl. 09:00

Torsdag 2013-04-18 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:40
Datum och tid: 2013-04-18 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens arbete för att nå klimatmålen med hjälp av infrastrukturplanering - G 7
Beredning
Föredragande: TL

4. AB Svensk bilprovnings försäljning av 70 besiktningsstationer - G 10
Beredning
Föredragande: LW

5. Granskning av finansminister Anders Borg med anledning av hanteringen av riksdagens beslut om e-boksmoms - G 22
Beredning
Föredragande: LW

6. Utrikesministerns agerande med anledning av Kronofogdemyndighetens ärende om verkställighetsåtgärd mot utländsk egendom i Sverige - G 11
Beredning
Föredragande: KD

7. Regeringens tillsättande av insynsråd - G 17
Beredning
Föredragande: MM

8. Fråga om dåvarande jordbruksministerns styrning av Skogsstyrelsen - G 15
Beredning
Föredragande: ACB

9. Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien - G 4
Beredning
Föredragande: JJ

Bilagor


1. Protokoll
2. Schema över utfrågningar
3. Recit
4. - Recit
- KansliPM
5-7. Recit
8. Uppteckningarna från utfrågningen med Göran Enander
9. KansliPM delas vid sammanträdet