Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:42 Tisdag 2013-04-23 kl. 10:00

Tisdag 2013-04-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:42
Datum och tid: 2013-04-23 10:00
Plats: RÖ 7-08

1. Anmälningar

2. Näringsdepartementets hantering av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar - G 12-13
Beredning
Föredragande: KÖ

3. Fråga om dåvarande jordbruksministerns styrning av Skogsstyrelsen - G 15
Beredning
Föredragande: ACB

4. Brev från kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) till Skåne landshövding Margareta Pålsson - G 16
Beredning
Föredragande: MM

5. Regeringens samråd med riksdagens EU-nämnd - G 20
Beredning
Föredragande: LW

6. Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien - G 4
Beredning
Föredragande: JJ

Lokal: Skandiasalen N3-04

7. Kl. 11.00
Offentlig utfrågning med landsbygdsminister Eskil Erlandsson
Fråga om dåvarande jordbruksministerns styrning av Skogsstyrelsen - G 15

8. Kl. 12.00
Offentlig utfrågning med f.d försvarsminister Sten Tolgfors
Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien - G 4

Lokal: RÖ7-08

9. Sluten utfrågning med f.d försvarsminister Sten Tolgfors
Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien - G 4

Bilagor


2. Uppteckningarna från utfrågningen med Annie Lööf
3. Tidningsartiklar
4. Uppteckningarna från utfrågningen med Lena Adelsohn Liljeroth
5. Recit
6. - KansliPM
- Uppteckningarna från utfrågningarna med Håkan Jevell och
HG Wessberg delas vid sammanträdet