Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:44 Torsdag 2013-04-25 kl. 14:15

Torsdag 2013-04-25 kl. 14:15

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:44


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:44
Datum och tid: 2013-04-25 14:15
Plats: RÖ 7-08

1. Fråga om utlämnande av allmänna handlingar
Föredragande: JJ

Bilagor


1. Material delas vid sammanträdet