Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:45 Torsdag 2013-05-02 kl. 09:00

Torsdag 2013-05-02 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:45


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:45
Datum och tid: 2013-05-02 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens arbete för att nå klimatmålen med hjälp av infrastrukturplanering - G 7
Beredning
Föredragande: TL

4. AB Svensk bilprovnings försäljning av 70 besiktningsstationer - G 10
Beredning
Föredragande: LW

5. Regeringens samråd med riksdagens EU-nämnd - G 20
Beredning
Föredragande: LW

6. Brev från kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth till Skånes landshövding Margareta Pålsson - G 16
Beredning
Föredragande: MM

7. Fråga om utlämnande av allmänna handlingar
Föredragande: JJ

Lokal: Andrakammarsalen

8. Kl. 10.00
Offentlig utfrågning med statsminister Fredrik Reinfeldt
Näringsdepartementets hantering av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar - G 12-13 och
Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien - G 4

Bilagor


1. Protokoll
2. Uppteckning från utfrågningen med Annie Lööf
Uppteckning från utfrågningen med Sten Tolgfors delas vid sammanträdet
3-6. Utkast
7. Eventuellt material delas vid sammanträdet