Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:46 Torsdag 2013-05-02 kl. 14:00

Torsdag 2013-05-02 kl. 14:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:46


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:46
Datum och tid: 2013-05-02 14:00
Plats: RÖ 7-08

1. Kl. 14.00
Sluten utfrågning med f.d. statssekreterare Jonas Hjelm
Förra regeringens beredning av militärt samarbetsavtal med Saudiarabien - G 6

Bilagor