Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:47 Tisdag 2013-05-14 kl. 11:00

Tisdag 2013-05-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:47


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:47
Datum och tid: 2013-05-14 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Socialförsäkringsministerns ansvar för Försäkringskassans handläggning av ärenden om arbetsskadeförsäkring - G 2
Beredning
Föredragande: KH

4. Regeringens hantering av uppföljningsansvaret av AP-fondernas verksamhet - G 9
Beredning
Föredragande: KH

5. Granskning av hur regeringen uppfyllt Sveriges åtagande i FN:s klimatkonvention - G 18
Beredning
Föredragande: KH

6. Fråga om regeringens anlitande av privata företag för utredningsuppdrag - G 3
Beredning
Föredragande: ACB

7. Fråga om dåvarande jordbruksministerns styrning av Skogsstyrelsen - G 15
Beredning
Föredragande: ACB

8. Regeringens hantering av införandet av nya betygssteg i grund- och gymnasieskolan - G 8
Beredning
Föredragande: KD

9. Utrikesministerns agerande med anledning av Kronofogdemyndighetens ärende om verkställighetsåtgärd mot utländsk egendom i Sverige - G 11
Beredning
Föredragande: KD

10. Näringsdepartementets hantering av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar - G 12-13
Beredning
Föredragande: KÖ

11. Regeringens beslut om sekretess för Säkerhetspolisens resultaträkning - G 14
Beredning
Föredragande: KÖ

12. Brev från kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth till Skånes landshövding Margareta Pålsson - G 16
Beredning
Föredragande: MM

13. Regeringens samråd med riksdagens EU-nämnd - G 20
Beredning
Föredragande: LW

14. Granskning av finansminister Anders Borg med anledning av hanteringen av riksdagens beslut om e-boksmoms - G 22
Beredning
Föredragande: LW

15. Regeringens hantering av besparingar inom försvarets materielförsörjning - G 5
Beredning
Föredragande: TL

16. Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien - G 4
Beredning
Föredragande: JJ

17. Fråga om utlämnande av allmänna handlingar
Föredragande: JJ

18. Förra regeringens beredning av militärt samarbetsavtal med Saudiarabien - G 6
Beredning
Föredragande: JJ

Bilagor


1. Protokoll
2. Uppteckningar från utfrågning med statsminister Fredrik Reinfeldt
3. Utkast
4-7. Recit
8. Recit
9. Utkast
10-11. Recit
12-13. Tidigare utsänt utkast
14. Utkast
15. Recit
16. Skrivelse från Regeringskansliet skickas ev. elektroniskt på måndag och delas vid sammanträdet
Skrivelse från FOI skickas ev. elektroniskt på måndag och delas vid sammanträdet
17. Material delas vid sammanträdet
18. Uppteckningar från utfrågningen med Jonas Hjelm delas vid sammanträdet