Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:49 Tisdag 2013-05-21 kl. 11:00

Tisdag 2013-05-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:49


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:49
Datum och tid: 2013-05-21 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Socialförsäkringsministerns ansvar för Försäkringskassans handläggning av ärenden om arbetsskadeförsäkring - G 2
Beredning
Föredragande: KH

4. Regeringens hantering av uppföljningsansvaret av AP-fondernas verksamhet - G 9
Beredning
Föredragande: KH

5. Granskning av hur regeringen uppfyllt Sveriges åtagande i FN:s klimatkonvention - G 18
Beredning
Föredragande: KH

6. Regeringens hantering av besparingar inom försvarets materielförsörjning - G 5
Beredning
Föredragande: TL

7. Utrikesministerns agerande med anledning av Kronofogdemyndighetens ärende om verkställighetsåtgärd mot utländsk egendom i Sverige - G 11
Beredning
Föredragande: KD

8. Regeringens beslut om sekretess för Säkerhetspolisens resultaträkning - G 14
Beredning
Föredragande: KÖ

9. Regeringens hantering av frågor kring sekretess och meddelarfrihet i ett ärende inom EU - G 19
Beredning
Föredragande: KÖ

10. Näringsdepartementets hantering av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar - G 12-13
Beredning
Föredragande: KÖ

11. Fråga om regeringens anlitande av privata företag för utredningsuppdrag - G 3
Beredning
Föredragande: ACB

12. Fråga om dåvarande jordbruksministerns styrning av Skogsstyrelsen - G 15
Beredning
Föredragande: ACB

13. Regeringens och Utrikesdepartementets hantering av två svenska medborgare som utlämnats från Djibouti till USA - G 21
Beredning
Föredragande: ACB

14. Fråga om utlämnande av allmänna handlingar
Föredragande: JJ

Bilagor


1. Protokoll
3-9. Utkast
10-13. Utkast skickas elektroniskt och delas i facken under fredagen
14. Material delas vid sammanträdet