Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:50 Torsdag 2013-05-23 kl. 09:00

Torsdag 2013-05-23 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:50


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:50
Datum och tid: 2013-05-23 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Anmälningar

2. Regeringens hantering av införandet av nya betygssteg i grund- och gymnasieskolan - G 8
Beredning
Föredragande: KD

3. Utrikesministerns agerande med anledning av Kronofogdemyndighetens ärende om verkställighetsåtgärd mot utländsk egendom i Sverige - G 11
Beredning
Föredragande: KD

4. Näringsdepartementets hantering av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar m.m. - G 12-13
Beredning
Föredragande: KÖ

5. Fråga om regeringens anlitande av privata företag för utredningsuppdrag - G 3
Beredning
Föredragande: ACB

6. Fråga om nuvarande landsbygdsministerns styrning av Skogsstyrelsen - G 15
Beredning
Föredragande: ACB

7. Regeringens och Utrikesdepartementets hantering av två svenska medborgare som utlämnats från Djibouti till USA - G 21
Beredning
Föredragande: ACB

8. Granskning av hur regeringen uppfyllt Sveriges åtagande i FN:s klimatkonvention - G 18
Beredning
Föredragande: KH

9. Regeringens hantering av besparingar inom försvarets materielförsörjning - G 5
Beredning
Föredragande: TL

10. Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien - G 4
Beredning
Föredragande: JJ

11. Fråga om utlämnande av allmänna handlingar
Föredragande: JJ

12. Förra regeringens beredning av militärt samarbetsavtal med Saudiarabien - G 6
Beredning
Föredragande: JJ

Bilagor


1. Disposition- och rubrikförslag
2-8. Utkast
9. Tidigare utsänt material
10. Utkast
11. Material delas vid sammanträdet
12. Utkast