Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:51 Tisdag 2013-05-28 kl. 11:00

Tisdag 2013-05-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:51


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:51
Datum och tid: 2013-05-28 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Protokoll

2. Anmälningar

3. Höstens granskning

4. Näringsdepartementets hantering av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar m.m. - G 12-13
Beredning
Föredragande: KÖ

5. Granskning av hur regeringen uppfyllt Sveriges åtagande i FN:s klimatkonvention - G 18
Beredning
Föredragande: KH

6. Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien - G 4
Beredning
Föredragande: JJ

7. Fråga om utlämnande av allmänna handlingar
Föredragande: JJ

8. Förra regeringens beredning av militärt samarbetsavtal med Saudiarabien - G 6
Beredning
Föredragande: JJ

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4-5. Utkast
6. Utkast samt KansliPM
7. Material delas vid sammanträdet
8. Utkast