Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:52 Torsdag 2013-05-30 kl. 09:00

Torsdag 2013-05-30 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:52


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:52
Datum och tid: 2013-05-30 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Anmälningar

2. Granskningsbetänkande (KU20)
Preliminär justering

3. Fråga om utlämnande av allmänna handlingar
Föredragande: JJ

Bilagor


2. Utkast
3. Material delas vid sammanträdet