Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:53 Tisdag 2013-06-04 kl. 10:30

Tisdag 2013-06-04 kl. 10:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:53


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:53
Datum och tid: 2013-06-04 10:30
Plats: RÖ 7-08

1. Protokoll

2. Anmälningar

3. Granskningsbetänkande (KU20)
Justering

4. Fråga om utlämnande av allmänna handlingar
Föredragande: JJ

Bilagor


1. Protokoll
3. Förslag
4. Material delas vid sammanträdet