Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:54 Tisdag 2013-06-18 kl. 08:15

Tisdag 2013-06-18 kl. 08:15

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:54


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:54
Datum och tid: 2013-06-18 08:15
Plats: RÖ 7-08

1. Protokoll

2. Anmälningar

Bilagor


1. Protokoll
2. - Skrivelse och handlingar från Regeringskansliet
- Utdrag ur utfrågning av Annie Lööf