Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:31 Torsdag 2015-04-23 kl. 09:00

Torsdag 2015-04-23 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:31
Datum och tid: 2015-04-23 09:00
Plats: Skandiasalen, N3-04

1. Kl. 09.00
Offentlig utfrågning med f.d. statsrådet Peter Norman
Regeringens styrning av Vattenfall i frågan om nya kolgruvor
i Brandenburg, Tyskland – ärende G6

2. Kl. 10.00
Offentlig utfrågning med statsrådet Anna Johansson

Regeringens frysning av projekt E4 Förbifart Stockholm
– ärende G19

PLATS: RÖ7-08

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Fråga om utlämnande av allmänna handlingar
Eventuellt beslut
Föredragande: LW

6. Deklarationen om Palestina i regeringsförklaringen – G8
Beredning
Föredragande: KD

7. Regeringens agerande i GMO-omröstning i EU och förankring i riksdagen – G30
Beredning
Föredragande: KD

8. Regeringens styrning av Arbetsförmedlingen – G28
Beredning
Föredragande: HH

9. Regeringskansliets regleringsbrev – G31
Beredning
Föredragande: HH

10. Misstänkt ministerstyre av dåvarande miljöminister Andreas Carlgren och hans statssekreterare – G3
Beredning
Föredragande: KÖ

11. Regeringens hantering av ärendet ”Överklagande i fråga om tillstånd enligt Miljöbalken till befintlig och utökad flygplatsverksamhet m.m. vid Uppsala flygplats, Ärna” – G1
Beredning
Föredragande: KL

12. Granskning av huruvida statsminister Stefan Löfven brutit mot regeringsformens krav på saklighet – G29
Beredning
Föredragande: KL

13. Granskning av finansministerns uttalanden om de offentliga finanserna – G9
Beredning
Föredragande: ACB

14. Uttalande av klimat- och miljöministern tillika vice statsministern om extra val vid riksdagens frågestund – G16
Beredning
Föredragande: ACB

15. Försvarsministerns och utbildningsministerns hantering av försvarssamarbete med Kina – G5
Beredning
Föredragande: PN

16. Granskning av dåvarande finansmarknadsminister Peter Norman angående fråga om jäv i samband med regeringsbeslut – G7
Beredning
Föredragande: LW

17. Dåvarande biståndsministerns inblandning i Sidas beviljande av ekonomiskt stöd till en viss organisation – G27
Beredning
Föredragande: LW

Bilagor


3. Protokoll 2014/15:29
4. Uppteckning från utfrågningen med Mehmet Kaplan
5. Material delas vid sammanträdet
6. Handling från Regeringskansliet (UD)
7-17. Tidigare utsänt material