Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:32 Fredag 2015-04-24 kl. 12:00

Fredag 2015-04-24 kl. 12:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:32
Datum och tid: 2015-04-24 12:00
Plats: Andrakammarsalen

1. Offentlig utfrågning med statsminister Stefan Löfven

Regeringens beredning av lagförslaget om upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården – ärende G14-15

Deklarationen om Palestina i regeringsförklaringen – ärende G8

Regeringens beslut att tillsätta en förhandlingsperson för Bromma flygplats – ärende G18

Regeringens information till utrikesutskottet om nya utlandsmyndigheter – ärende G21

Statsministerns delaktighet i processen att utse statsråd tillhörande ett annat parti – ärende 23

Bilagor