Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:33 Tisdag 2015-04-28 kl. 11:00

Tisdag 2015-04-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:33
Datum och tid: 2015-04-28 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Fråga om utlämnande av allmänna handlingar
Eventuellt beslut
Föredragande: LW

4. Regeringens styrning av Vattenfall AB – G26
Beredning
Föredragande: LW

5. Regeringens kontakter med Naturvårdsverket om kalkbrytningen på Gotland – G20
Beredning
Föredragande: KÖ

6. Klimat- och miljöministerns uttalanden i samband med Naturvårdsverkets beslut om delegering av beslutsrätten av licensjakt – G22
Beredning
Föredragande: KÖ

7. Regeringens agerande i GMO-omröstning i EU och förankring i riksdagen – G30
Beredning
Föredragande: KD

8. Utrikesministerns handlande att informera EU:s medlemsländer om Sveriges kommande erkännande av Palestina – G10 och 12
Beredning
Föredragande: KD

Bilagor


1. Protokoll 2014/15:30
2. Uppteckningar från utfrågningar med Peter Norman,
Anna Johansson och Stefan Löfven (delas vid smtr)
3. Material delas vid sammanträdet
4-8. Recit