Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:34 Måndag 2015-05-04 kl. 13:00

Måndag 2015-05-04 kl. 13:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:34
Datum och tid: 2015-05-04 13:00
Plats: Se allmän kallelse, punkt 1

1. Genomgång av vårens granskningsärenden

Bilagor


1. – Ärendelista
– Skrivelse från Regeringskansliet i G25
– Recit i G4, G6, G8, G11 (delas vid smtr, elektroniskt 30/4),
G14–15, G18, G19, G21, G23, G24, G25, G31
– Utkast i G1, G3, G5, G7, G9, G10 o 12, G13, G16, G17, G20,
G22, G26, G27, G28, G29, G30