Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:35 Torsdag 2015-05-07 kl. 09:00

Torsdag 2015-05-07 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:35
Datum och tid: 2015-05-07 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Fråga om utlämnande av allmänna handlingar
Eventuellt beslut
Föredragande: LW

4. Regeringens beslut att tillsätta en förhandlingsperson för Bromma flygplats – G18
Beredning
Föredragande: LW

5. Regeringens styrning av Arbetsförmedlingen – G28
Beredning
Föredragande: HH

6. Regeringens hantering av ärendet ”Överklagande i fråga om tillstånd enligt Miljöbalken till befintlig och utökad flygplatsverksamhet m.m. vid Uppsala flygplats, Ärna”G1
Beredning
Föredragande: KL

7. Regeringens beredning av frågan om att avsluta statens finansiering av Medelhavsinstituten – G13
Beredning
Föredragande: KL

8. Regeringens information till utrikesutskottet om nya utlandsmyndigheter – G21
Beredning
Föredragande: KL

9. Granskning av huruvida statsminister Stefan Löfven brutit mot regeringsformens krav på saklighet – G29
Beredning
Föredragande: KL

10. Lämnad information om utrikesministerns inställda resa till Israel – G24
Beredning
Föredragande: KD

Bilagor


1. Protokoll 2014/15:31, 2014/15:32, 2014/15:33
2. KansliPM
3. Material delas vid smtr
4. KansliPM
5-10. Utkast