Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:36 Tisdag 2015-05-19 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:36
Datum och tid: 2015-05-19 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringskansliets regleringsbrevG31
Beredning
Föredragande: HH

4. Regeringens hantering av ärendet ”Överklagande i fråga om tillstånd enligt Miljöbalken till befintlig och utökad flygplatsverksamhet m.m. vid Uppsala flygplats, Ärna” – G1
Beredning
Föredragande: KL

5. Regeringens beredning av lagförslaget om upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården – G14–15
Beredning
Föredragande: KL

6. Finansministerns handläggning av propositionen om socialavgifter för unga G25
Beredning
Föredragande: KL

7. Granskning av huruvida statsminister Stefan Löfven brutit mot regeringsformens krav på saklighet G29
Beredning
Föredragande: KL

8. Statsministerns och regeringens underlåtenhet att samråda med riksdagens EU-nämnd G4
Beredning
Föredragande: KÖ

9. Granskning av finansministerns uttalanden om de offentliga finanserna G9
Beredning
Föredragande: ACB

10. Regeringens anställning av statssekreterare – G11
Beredning
Föredragande: ACB

11. Statsministerns delaktighet i processen att utse statsråd tillhörande ett annat parti – G23
Beredning
Föredragande: PN

12. Granskning av dåvarande finansmarknadsminister Peter Norman angående fråga om jäv i samband med regeringsbeslut – G7
Beredning
Föredragande: LW

13. Regeringens beslut att tillsätta en förhandlingsperson för Bromma flygplats – G18
Beredning
Föredragande: LW

14. Regeringens frysning av projekt E4 Förbifart Stockholm – G19
Beredning
Föredragande: LW

15. Regeringens styrning av Vattenfall AB – G26
Beredning
Föredragande: LW

16. Deklarationen om Palestina i regeringsförklaringen – G8
Beredning
Föredragande: KD

17. Infrastrukturministerns agerande avseende fjärde järnvägspaketet – G17
Beredning
Föredragande: KD

18. Regeringens agerande i GMO-omröstning i EU och förankring i riksdagen – G30
Beredning
Föredragande: KD

19. Utrikesministerns handlande att informera EU:s medlemsländer om erkännande av Palestina – G10 och 12
Beredning
Föredragande: KD

20. Regeringens styrning av Vattenfall i frågan om nya kolgruvor i Brandenburg, Tyskland – G6
Beredning
Föredragande: LW

Bilagor


1. Protokoll 2014/15:34, 2014/15:35
2. Förslag till rubriker och disposition (delas vid smtr)
3. Skrivelse från Regeringskansliet, recit
4-12. Utkast
13. Recit
14-19. Utkast
20. KansliPM