Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:37 Torsdag 2015-05-21 kl. 09:00

Torsdag 2015-05-21 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:37
Datum och tid: 2015-05-21 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Deklarationen om Palestina i regeringsförklaringen – G8
Beredning
Föredragande: KD

4. Utrikesministerns handlande att informera EU:s medlemsländer om erkännande av Palestina – G10 och 12
Beredning
Föredragande: KD

5. Infrastrukturministerns agerande avseende fjärde järnvägspaketet – G17
Beredning
Föredragande: KD

6. Regeringens agerande i GMO-omröstning i EU och förankring i riksdagen – G30
Beredning
Föredragande: KD

7. Regeringens styrning av Vattenfall i frågan om nya kolgruvor i Brandenburg, Tyskland – G6
Beredning
Föredragande: LW

8. Regeringens beslut att tillsätta en förhandlingsperson för Bromma flygplats – G18
Beredning
Föredragande: LW

9. Regeringens frysning av projekt E4 Förbifart Stockholm – G19
Beredning
Föredragande: LW

10. Regeringskansliets regleringsbrev – G31
Beredning
Föredragande: HH

11. Hanteringen av anställning av statssekreterare i Miljödepartementet – G11
Beredning
Föredragande: ACB

12. Statsministerns och regeringens underlåtenhet att samråda med riksdagens EU-nämnd – G4
Beredning
Föredragande: KÖ

13. Beredningen av förslag om upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården – G14–15
Beredning
Föredragande: KL

14. Granskning av huruvida statsminister Stefan Löfven brutit mot regeringsformens krav på saklighet – G29
Beredning
Föredragande: KL

Bilagor


1. Protokoll 2014/15:36
3-7. Utkast (delas under onsdag)
8. Tidigare utsänt mtrl
9. Utkast (delas under onsdag)
10-11. Utkast
12. Utkast (delas under onsdag)
13-14. Utkast