Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:38 Tisdag 2015-05-26 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:38
Datum och tid: 2015-05-26 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Granskningsbetänkande (KU20)
Preliminär justering

Bilagor


1. Protokoll 2014/15:37
3. Utkast