Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:39 Torsdag 2015-05-28 kl. 09:00

Torsdag 2015-05-28 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:39
Datum och tid: 2015-05-28 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Granskningsbetänkande (KU20)
Preliminär justering (delvis)

Bilagor


1. Protokoll 2014/15:38
3. KansliPM