Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:40 Tisdag 2015-06-02 kl. 11:00

Tisdag 2015-06-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:40
Datum och tid: 2015-06-02 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Granskningsbetänkande (KU20)
Justering

Bilagor


1. Protokoll 2014/15:39
2. Stomme för granskningsdebatten (delas vid smtr)
3. Förslag