Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:41 Torsdag 2015-06-04 kl. 09:00

Torsdag 2015-06-04 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:41
Datum och tid: 2015-06-04 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Höstens granskning

Bilagor


1. Protokoll 2014/15:40
3. KansliPM (delas under onsdag)