Konstitutionsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2014/15:42 Tisdag 2015-06-09 kl. 11:00

Tisdag 2015-06-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:42
Datum och tid: 2015-06-09 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Höstens granskning

Bilagor


1. Protokoll 2014/15:41
3. Tidigare utsänd kansliPM