Årsredovisning för staten 2008

Skrivelse 2008/09:101

Årsredovisning för staten 2008

2008/09:101

2008/09:101

lämnas.

ning.

med

totala

kronor)

kronor

än

jande

staten

vårpropositionen.

miska

Fi2008/7778)

Riksbankens

och

2007.

flytande.

ningarna.

nisationerna.

der)

budgetpolitiska

staten.

finansiella

bakom.

företagssektorn.

sparande.

2011.

takbegränsade

2008

för

ekonomi

statsskulden.

hav.

AB.

kronor.

insatsvaror

let

lönesumma

2008

med

område.

omsorg

ningen.

och

ålderdom

utgiftsområde

resultaträkningarna

balansräkning.

överskott.

av

2004–2008

2008.

nansieringsanalys)

sammanhang.

skulden.

staten.

2004–2008

2009.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2009-04-16 Bordläggning: 2009-04-16 Hänvisning: 2009-04-17 Motionstid slutar: 2009-05-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.