Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2006

Skrivelse 2006/07:85

2006/07:85

positivt.

rättvisa

organiserad

värde.

effektivt

processen.

skriftliga

vecka.

junitoppmötet.

månader.

området.

om

policybaserade

minoriteters

utmaningar.

godkänt

naturresurser

för

generella

ge

medelstora

befolkning.

energiförsörjning.

månader

och

Haagprogrammet

förbindelser.

området.

bara

ingick.

försöksperiod.

teknologi.

www.eda.europa.eu.

betydelse.

Nordkoreas

spridningsfördraget,

minor

nätverket,

omvärlden.

gällde.

genomslag.

folkhälsoproblem.

för

upphandling

instrumenten.

handelspolitiska

december

är

marknadstillträdet

arbetsfördelning.

sammanhang.

finansieringsplanen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2007-03-07 Bordläggning: 2007-03-12 Hänvisning: 2007-03-13 Motionstid slutar: 2007-03-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.