Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008

Skrivelse 2008/09:85

2008/09:85

försvarsmaterielpaketet

marknaden.

medlemsstater.

sammansättning.

makroregional

riksdagen

denna

marknaden.

skap”.

integrationsprocesser.

perspektiv.

kommissionen

miljoner

december

processen.

tjeckiska

pågående

stater.

budgetöversynen.

Europa.

strategin.

arbeta

Haagprogrammet

programmet.

förbindelser.

programmet.

och

och

accepterad

(ESFP)

nationella

konkurrenskraftig

förmågor.

genomfördes.

rättigheterna.

massförstörelsevapen.

och

Oslokonventionen.

november.

följande

2008.

nätverket,

kommissionens

omvärlden.

bilateralt.

marknad.

ansvar

Norge.

svenska

bistånd.

december.

långsiktiga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-03-13 Bordläggning: 2009-03-17 Hänvisning: 2009-03-18 Motionstid slutar: 2009-04-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.